Thursday, 16/08/2018

Dấu ấn đổi mới phong cách lãnh đạo

15/08/2018

Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" để xây dựng cách lãnh đạo và tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên trong điều kiện Ðảng cầm quyền. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo các cấp của TP Hà Nội đã chủ động đổi mới phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc, tạo dấu ấn rõ nét, mang lại những chuyển biến tích cực từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Báo Hànộimới có loạt bài xung quanh vấn đề này.


Thong ke