Monday, 21/10/2019

Phòng khám bác sĩ Văn Thành nơi sự tận tâm đồng hành cùng chất lượng

15/10/2019
Thực hiện tôn chỉ “Lương y như từ mẫu”, trải qua hơn 3 năm đi vào hoạt động và phát triển cho đến nay Phòng khám Bác sĩ Văn Thành đã trở thành địa chỉ uy tín, đáng tin cậy của nhiều bệnh nhân, là nơi chăm sóc sức khỏe của nhiều gia đình khu vực Thanh Hóa.

Thong ke