Monday, 19/03/2018

Phải làm sao để loại bỏ tiêu cực, giữ thanh danh làng báo?

07/08/2017

Một thực tế phũ phàng không thể chối bỏ, những năm về sau này, hình ảnh nhà báo trong mắt bạn đọc có bị giảm sút. Điều này có một nguyên nhân rất lớn đến từ chính những người làm báo.

Từ ngày 1-1-2017: Khi tác nghiệp, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo

27/01/2017

Từ ngày 1-1-2017, Luật Báo chí năm 2016 thay thế Luật Báo chí năm 1989 chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ có thêm nhiều quy định mới tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí.

Thong ke