Monday, 20/05/2019

TƯỚNG ẨN BÊN TRONG CỦA PHỤ NỮ

09:38 14/03/2019

TƯỚNG ẨN BÊN TRONG CỦA PHỤ NỮ

Bàn về một số nội tướng (tức tướng ẩn bên trong) của phụ nữ:

- Ngọc đới yêu vi;

- Song long nhiễu nguyệt và kim tuyến triều nguyệt;

- Ô long quyển ngọc trụ.

Ngọc đới yêu vi là gì?

Ngày xưa, sĩ tử Hà Nghiêu Luân, người huyện Nam Hải, thi mãi không đậu, chán nản chẳng thiết đến học hành. Có thầy tướng bảo Luân:

- Đến thê vận sẽ lấy người vợ vượng phu ích tử, rồi mới có thể lập công danh.

Luân đem chuyện nói với bạn. Bạn Luân lại là người nghiên cứu tướng học và địa lý mới nói:

- Năm trước nhân lên núi tìm huyệt, tôi gặp một cô bé 17 tuổi, người đen đủi, con lão tiều phu nhưng xem ra tướng mạo tốt. Tôi để ý khi cô ta cúi xuống, bên lườn có một thớ thịt dài nổi lên bọc lấy bụng như chiếc thắt lưng mà sách tướng gọi là ngọc đới yêu vi, ngọc đới là cái đai ngọc, yêu vi là quấn lấy vòng lưng tức cái eo. Anh lấy cô ta nên lắm.

Luân bằng lòng và nhờ mai mối. Cô bé ấy tên là Âu Tiêu Muội, mẹ chết sớm, không anh em, ở với cha trên rừng đốn củi, cho nên việc cưới hỏi thật hết sức dễ dàng.

Qủa nhiên từ khi lấy vợ, Hà Nghiêu Luân làm ăn mỗi ngày mỗi khá thi khoa nào đỗ khoa ấy.

Về sau, Hồng Tú Toàn khởi nghĩa, Hà Nghiêu Luân theo Tăng Quốc Phiên đi đánh giặc lập nhiều chiến công được phong làm tướng. Vợ Luân sinh ba trai, lúc trưởng thành đều đỗ tiến sĩ.

Song long nhiễu nguyệt là gì?

Ngày xưa, ở huyện Tân Hội có một dinh thự nguy nga và nghiêm mật, đó là chỗ ở của quan thái sử hàn lâm Lương Văn Vĩ triều vua Quang Tự.

Lương Văn Vĩ ở kinh đô rất thân với một người bạn tên là Trần Như Hải, Tuy công danh lận đận nhưng rất tài giỏi, thứ nhất là tinh thông tướng pháp cho nên Vĩ coi Hải như anh em.

Khi Vĩ vinh qui về làng để lấy vợ, Vĩ giao cho Hải nhiệm vụ dùng tướng pháp để chọn vợ cho mình cốt lấy cho được người vừa đẹp vừa có phúc.

Các nhà giàu sang nghe tin, đều cậy mai mối ý muốn gả con gái cho Vĩ.

Từng cô từng cô đều bị Như Hải chê, người thì mệnh yểu, người thì bạc phước, chẳng bằng lòng cô nào cả.

Vĩ bảo bạn rằng:

- Nếu cứ chọn kĩ như túc hạ thì chắc tôi không có vợ mất.

Hải cười nói:

- Thật ra tiêu chẩn của túc hạ mới khó, chứ tôi không khó. Đàn bà trên thế gian này vừa đẹp vừa có phúc hiếm lắm. Từ xưa đến nay, hồng nhan bạc mệnh. Nay túc hạ hiển quí tất muốn lấy vợ đẹp cho nên khó chọn. Riêng về phương diện tướng cách, tôi đã tìm thấy rồi, quí bất khả ngôn hiềm vì cô ta xấu xí, và lại hiện làm tì nữ.

Vĩ hỏi:

- Cô ấy ở đâu?

Như Hải nói chỗ ở. Vĩ sửng sốt bảo:

- Đó là đứa tì nữ nhà cô họ của tôi. Nó ngu si đần độn nhất đám nên nhà đặt tên nó là con Vịt ù ù cạc cạc. Nếu con ấy mà phúc tướng thì chắc tôi không dám tin và tướng học nữa.

Như Hải đoán quyết:

- Tướng tốt của cô ta ẩn bên trong không bong ra ngoài. Cốt cách của cô ta theo tôi đoán sẽ có hai âm mao thật dài kéo ra đến đầu gối, xoăn lại thành từng vòn tròn, sách gọi là song long nhiễu nguyệt, hai con rồng nằm ấp lên mặt trăng.

Vĩ ngờ ngợ hỏi:

- Tướng ở chỗ ấy thì làm sao túc hạ biết được vậy?

Như Hải nói:

- Vậy chúng ta đánh cá. Túc hạ hãy bỏ tiền ra mua nó về. Đúng túc hạ sẽ lấy, sai thì cũng chẳng sao.

Vĩ gật đầu, sai gia nhân sang người cô họ.

Sáng hôm sau, Vĩ bảo với Hải:

- Túc hạ tài thật. Tuy nhiên tôi chưa chắc tướng đó quí đến bậc nào?

Hải đáp:

- Thất tinh bạn nguyệt, vượng phu ích tử.

Vĩ nói:

- Trong sách còn nghi Kim tuyến triều âm là thế nào?

- Đấy là tướng bà Lã Hậu, vợ vua Hán Cao Tổ, âm mao trường nhất xích, óng ánh như tơ vàng.

Vĩ chấp thuận lời Hải.

Thế nào là ô long quyển trụ ?

Ô long, con rồng đen, quyển là quấn, ngọc là trụ là cái cột bằng ngọc. Ý nói một mớ tóc thật dài, thật đen có thể xõa xuống đất trên thân hình người đàn bà da trắng nhuận với đôi ắt thanh tú.

Tướng ô long quyển ngọc trụ, sách gọi là tướng tuyệt xứ phùng sinh vượng phu. Đàn ông dù thất bại cùng cực cũng vẫn hồi lại giàu sang như thường nếu người vợ có tướng này.

HOÀNG HẢI st

Thong ke