Sunday, 07/06/2020

TRĂNG NÀY-NGƯỜI XƯA

10:48 22/05/2019

Tạp chí Tri Thức Xanh - Thông tin 24/7 Chùm thơ HOÀNG HẢI TRĂNG NÀY-NGƯỜI XƯA

Chùm thơ HOÀNG HẢI

TRĂNG NÀY-NGƯỜI XƯA

 

Người xưa không biết trăng bây giờ,

Nhưng trăng bây giờ đã từng chiếu người xưa...

 

Qua bao chủ nghĩa anh hùng,

Hẳn còn nhớ tới Kinh Kha:

Bàn về mưu không có lược,

Bàn về kiếm không có thuật,

Nhưng đem chí lạ thay:

Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê/

Tráng sĩ một đi không trở về....”

 

Ngẫm cho cùng:

Thời binh đao, tao loạn,

Có ai đi lên bằng cách thức thông thường?

 

Đêm nay trăng sáng:

Ly rượu mưa hiên tạt,

Loãng đến bao lần,

Phí hoài, cạn hoài.

Lòng thì mong như thác đổ,

Đường lại khúc như ruột ngựa...

Hỏi chi: thiên thời-địa lợi-nhân hoà?

                                         (Hoàng Hải)

CẦU DỰ NHƯỢNG

   

Nghe, 1000 năm sau: 

Sét đánh Trâu chết còn hiện chữ “Bạch Khởi”,

bởi vì ông có ngày giết mấy mươi vạn người - oán khí ngất trời;

Vết roi Dự Nhượng bật máu trên áo Vô Tuất - bởi hận thù lên chất chứa.

 

Ai đã qua cầu Dự Nhượng?

Hẳn còn nhớ!

Vô Tuất hỏi Dự Nhượng:

Ngươi thờ đến ba chủ rồi,

sao vẫn quyết chí báo thù cho Trí Bá?

Dự Nhượng trả lời:

Hai người trước đối với tôi chỉ như người thường,

nên tôi báo đáp lại bậc người thường;

Còn Trí Bá đối đãi với tôi như bậc mưu thần quốc sĩ, 

tôi phải báo thù theo lối quốc sĩ.

Vô Tuất lại hỏi:

Nếu ta tha chết cho ngươi, ngươi còn nuôi chí báo thù không?

Dự Nhượng trả lời:

Ngài tha tôi là cái ơn riêng,

còn báo thù là nghĩa lớn tôi không thể không làm.

Kẻ sĩ ai nghe đều khóc!

                                                          (Hoàng Hải tặng Dự Nhượng)

TÂY SỞ BÁ VƯƠNG (tặng Hạng Vũ)

 

Hạng Vũ nói với Hạng Lương:

Học chữ chỉ để viết đủ tên, họ;

Học kiếm chỉ để đánh thắng một người;

Học cái gì có thể đứng trên thiên hạ?....

 

Sức bạt núi, khí trùm trời

Sao mà nổi nhanh như vậy.

Gom 5 chư hầu diệt Tần,

Trở thành Bá vương, 

Phân định thiên hạ.

 

Mười một phen khua Tần lạnh gáy/

Bảy mươi trận đã Hán tanh mè

Chỉ một trận ở Cai Hạ,

mà ban phước cho thuộc hạ xưa tấm thân ngàn vàng:

Sống làm người anh kiệt/

Chết cũng ma anh hùng

Lại còn kêu lớn:

Trời hại ta chứ không phải ta đánh không giỏi"

Trời ư, trời ư, tại trời ư?

Chỉ vì bản tính hung hăng hiếu thắng,

vì cái tuổi trẻ quá mà thôi!

Tiếc thay người Anh Hùng xưa nay hiếm!

HẴNG CÒN DU VIỄN

 

Muôn sự đều có lý,

Chẳng chút chi tại người.

Trượng phu quẩy gánh về không,

Vợ chẳng thèm nhìn,

Cốt nhục phớt nhờn,

Âu cũng có lý.

 

Hãy xem:

Hàn Tín luồn trôn người ta;

Tô Tần quì mọp bên đường tự tiến cử;

Ngũ Tử Tư giả điên ăn xin ngoài chợ;

Trương Nghị tự nhũ còn Lưỡi;

Âu cũng bởi thế thời.

 

Một hôm vận đến:

Ấn reo bên mình;

Vàng ròng trăm nén;

Tứ mã hồi hương.

Vợ lết quỳ ngóng,

Thân thích đón từ xa.

Âu cũng có lý. 

                                                   (HOÀNG HẢI)

 

Chia sẻ bài viết

Chung tay nâng cao ý thức cộng đồng trong cuộc chiến với rác thải nhựa

Trong thế giới hiện đại ngày nay, vấn nạn ô ...

04/06/2020

Trăn trở sau chuyến ra khơi

Đối với ngư dân vùng biển thì cứ chạng vạng canh ...

04/06/2020

Con mắt tinh đời

Mới đây Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú ...

04/06/2020
Thong ke