Saturday, 21/09/2019

Bế giảng khóa I lớp “Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá” tại Học viện ngân hàng

06/01/2017
Sáng ngày 12/07/2016, tại Học viện ngân hàng, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức buổi bế giảng và trao chứng chỉ " Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá" khóa I năm 2016 cho các học viên đủ điều kiện tại khóa học.
Thong ke