Friday, 22/02/2019

Cơ cấu "dân số vàng", cơ hội và thách thức lớn cho Việt Nam

03/12/2017
Việt Nam đã chính thức bước vào thời kỳ cơ cấu "dân số vàng” từ năm 2007, với lực lượng lao động trẻ dồi dào. Sau 10 năm, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong tăng trưởng kinh tế.
Thong ke