Friday, 25/09/2020

Sang mùa

11:58 06/01/2017

Cơ quan lý luận của Viện Khoa học Môi trường và Xã hội Sang mùa, Trời có mông mênh/Sang sông, nàng có gập ghềnh bước đi/Mùa sang, mưa nắng còn chi...

Sang mùa, Trời có mông mênh/Sang sông, nàng có gập ghềnh bước đi/Mùa sang, mưa nắng còn chi...

Đất Trời thay chuyển mùa sang,
Nên Nàng nay cũng sang ngang theo chồng.
Bỏ quê xưa, bỏ dòng sông,
Bềnh bồng xuôi ngược lớn ròng lặng trôi.

Sang giàu, Nàng phụ tình tôi,
Quê nghèo, lam lũ, nhỏ nhoi phận hèn.
Cất công khổ cực sách đèn,
Những mong thoát được bạc đen kiếp nghèo.

Đâu ngờ đời vẫn gieo neo,
Phũ phàng thay tiếng trèo leo đèo bòng.
Yêu Nàng.. .nàng vội lấy chồng,
Bỏ Tôi lại với dòng sông lặng lờ.

Chiều buồn ra ngắm ngẩn ngơ,
Thả hồn theo mảng...lững lờ hoa trôi.
Lục bình ơi...tím hồn côi,
Bao giờ hoa nở...trôi thôi bập bềnh.

Sang mùa, Trời có mông mênh,
Sang sông, nàng có gập ghềnh bước đi.
Mùa sang, mưa nắng còn chi,
Sang ngang, Nàng để tình si lỡ làng...

Theo NTA

Chia sẻ bài viết

Thong ke