Tuesday, 29/09/2020

Chế tạo vật liệu mới thay thế nhựa

01/10/2019
Các nhà khoa học kết hợp protein tơ tằm từ sợi mạng nhện và sợi cellulose gỗ tạo ra vật liệu có độ bền và khả năng phân hủy cao.

Hướng vào các đề tài khoa học tầm quốc gia

Với đội ngũ cán bộ hùng hậu, trình độ chuyên môn ...

06/01/2017
Thong ke