Monday, 20/05/2019

SẮC NƯỚC - HƯƠNG TRỜI

10:22 05/03/2019

Một nhà danh họa phương Tây nói rằng:

- Cái đẹp bên trong của phụ nữ có quan hệ lớn đến cá tính của cô ta. Bộ mặt mà không có cá tính là bộ mặt đần độn.

Nét thần bí của đàn bà con gái chính là cái nội tại mỹ ảnh hưởng đến cá tính đó.

Tướng học cũng không bỏ sót điều quan trọng trên đây. Chỉ khác là tướng học đi tìm cái đẹp bên trong để tìm đến một hiểu biết khác biệt với hội họa.

Tướng học về nội tại mỹ chú trọng nhất đến bộ nhũ hoa.

Sách “Quan nhân ư vi” viết:

- Đôi nhũ hoa là tinh hoa của vận mạch: Vú phải chắc, đầy, quả hồng; Có nốt ruồi ở vú tất sinh quí tử; Vú đỏ như chu sa, nhất định sinh quí tử.

Về nội tướng tức tướng ẩn bên trong của đàn bà, con gái, “Cổ tướng thư” ghi lại gồm có:

- Chu sa nhũ đầu (đầu vú đỏ tựa chu sa);

- Chu sa đỗ tễ (rốn đỏ như chu sa);

- Bất đới lan chi nhi tự hương;

- Ngọc đới yên vi;

- Song long nhiễu nguyệt và kim tuyến triều nguyệt;

- Ô long quyển ngọc trụ.

Còn bất đới lan chi nhi tự hương là gì?

Sách tướng viết: Bất đới lan chi nhi tự hương nghĩa là không dắt hoa lan, hoa hồng mà thân thể tự thơm tho.

Hôi hám thân thể hoặc hôi hám riêng bất cứ bộ vị nào đều là tiện tướng, như: tóc hôi, miệng hôi, âm sú, là một trong những tướng lục ác mà âm sú nặng nhất, để chỉ một loại tiện tướng.

Đời vua Càn Long nhà Thanh ở vùng Tân Cương có một bộ tộc Hồi giáo do thủ lĩnh Hoắc Tập Chiêm cái quản. Vợ Hoắc Tập Chiêm là Hương Phi. Thân thể nàng ra sao không ai biết nhưng ai cũng biết rằng toàn bộ thân thể nàng tiết ra thứ hương thơm kì dị cao quí và ngây ngất, nhan sắc nàng mỹ lệ vô cùng. Vua Càn Long say mê người kĩ nữ liền sai đại tướng Điêu Huệ, phó tướng là Lưu Bái xuất lĩnh đại quân tấn công bộ tộc đó. Vua Càn Long ra lệnh tránh mọi sát hại, cướp phá và điều quan trọng nhất là phải bắt sống Hương Phi. Quân Thanh tiến tới biên thành, Hoắc Tập Chiêm kháng cự bị bộ hạ làm phản bắn chết. Điêu Huệ bắt được Hương Phi về dâng Càn Long. Hương Phi chưa biết chồng đã bị giết nên nàng vẫn mong đợi để gặp mặt chồng. Càn Long sủng ái như hạt ngọc quí, hi vọng vào một ngày kia nàng sẽ nguôi ngoai và ông vui lòng chờ đợi. Hương Phi muốn gì lập tức chiều ngày. Nhưng đã sáu tháng trường, Càn Long vẫn tuyệt nhiên không làm thế nào gần gũi Hương Phi dù chỉ là chuyện nắm đôi tay.

Say mê vẽ quyến rũ, Càn Long thường lừa lúc Hương Phi không lưu ý, ông đứng ngẩn ngơ ngắm nghía nàng không biết chán. Một bữa, Hương Phi vừa tắm xong, hương thơm kì lại từ người nàng bốc ra, ôi tuyệt diệu khiến cho ông vừa đa tình cầm lòng chẳng được xông vào ngọa thất của nàng và bị Hương Phi cự tuyệt tàn nhẫn. Càn Long đành lủi thủi đi ra và cho nàng biết đừng chờ Hoắc Tập Chiêm nữa, hắn đã bị chết rồi. Hương Phi từ khi biết tin chồng, nàng khóc lóc ngày đêm. Càn Long thấy nàng ủ rũ, tìm cách chiều chuộng, ruốt cuộc vẫn chẳng lay chuyển được nàng. Chuyện đến tai Hoàng Thái Hậu, bà cho người ám hại Hương Phi. Càn Long nghe tin than tiếc mãi.

Người mang tướng bất đới lan chi nhi tự hương cũng là người cao quí, tao nhã, kiên trinh, đoan trang, đoan chính.

Trong "Cung oán ngâm khúc" ôn như Hầu viết:

Hồng lâu còn khóa then xương

Thâm khuê còn dấm mùi hương khuynh thành.

Thật đúng vậy, đẹp và thơm không thể tách rời nhau. Sắc nước phải đi đôi với hương trời. Tục cũng như tướng, trên điểm này hoàn toàn đồng ý. Từ ngàn xưa, con người bằng đủ mọi cách, đi tìm chút hương thơm nhân tạo nhưng cho đến bây giờ vẫn không thể nào bằng hương trời hay hương thơm của tướng cách.

HOÀNG HẢI st

Thong ke