Tuesday, 16/01/2018

50 năm ASEAN: Tiến bước vững vàng vì “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng đùm bọc và sẻ chia”

02/08/2017
Năm mươi năm trước, xuất phát từ “mong muốn xây dựng một nền tảng vững chắc cho hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực ở Đông Nam Á, trên tinh thần bình đẳng và đối tác, đóng góp cho hòa bình, tiến bộ ở khu vực”, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chính thức ra đời. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017), Tạp chí điện tử Mặt trận trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.
Thong ke