Tuesday, 28/01/2020

Những dòng sông “chết” ở Hà Nội liệu có sống lại?

14/05/2018
Sau gần 1 năm Hà Nội quyết tâm làm "sống lại" những con sông chết thì tình trạng ngập rác thải, nước đen kịt, bốc mùi trên sông vẫn xảy ra.
Thong ke