Wednesday, 20/06/2018

Đồng lúa chín vàng đẹp như tranh ở ngoại thành Hà Nội

06/06/2018
Tại huyện Mỹ Đức cách trung tâm Thủ đô không xa, vụ mùa chiêm đang đến ngày thu hoạch, cánh đồng lúa chín vàng thẳng cánh cò bay dưới chân núi trùng điệp tạo nên phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Thong ke