Tuesday, 29/09/2020

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc thúc đẩy thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình

10/09/2020

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH), tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu ...

Vai trò của Hội Nông dân các cấp trong việc thúc đẩy thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp

10/09/2020

Nhằm mục đích góp phần tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, mỗi cá nhân, tổ chức đều có vai trò và trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, thực ...

Pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng nhà ở tại Việt Nam hiện nay

04/09/2020

Nhà ở là nơi đáp ứng nhu cầu về vật chất và văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình, bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội. Để đảm bảo quyền có nhà ...

"Buông lỏng quản lý" Cụm từ không hẳn đã chính xác

02/07/2020

Lâu nay, ở nơi nào xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực như vi phạm pháp luật, tham ô, tham nhũng, lãng phí v.v.., chúng ta vẫn nói ở đó có sự “buông lỏng quản lý”. Cụm từ này dễ hiểu, chẳng có gì phải ...

12 Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020

30/06/2020

Tại các Kỳ họp thứ 6, 7, 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn 12 Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020

Đạo đức, liêm sỉ cán bộ không phải bề ngoài hào nhoáng, mà là nhân cách

30/06/2020

Đối thoại trên NNVN, TS Vũ Phạm Quyết Thắng nói, cần phải có những giải pháp căn cơ, bởi tham nhũng, chạy chức chạy quyền rất khó dẹp bỏ.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6 năm 2020

31/05/2020

Các tỉnh được phép tạm ứng ngân quỹ nhà nước; khống chế diện tích xây dựng sân gôn; thi hành án pháp nhân… là những quy định, chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 6.

Hội thảo Khoa học “Trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận, thực tiễn”

20/05/2020

Sáng ngày 19/5/2020, Viện Khoa học Môi trường và Xã hội (ESSI) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam: Những ...

Cần đảm bảo quyền tiếp cận thông tin

17/05/2020

Nói về quyền tiếp cận thông tin, PGS.TS. Nguyễn Đức Bách cho biết: “Ở Việt Nam, quyền được thông tin đã được quy định trong Hiến pháp năm 1992 (Điều 69) và được sửa đổi thành quyền tiếp cận ...

Cùng suy ngẫm

07/05/2020

Thuở bé, tôi vẫn thường ngồi trên chiếc chõng tre sau hè nghe cha tôi kể chuyện đi đánh giặc, sống, ăn, ở cùng bà con dân tộc và ước mơ sau khi hòa bình lập lại về một ngôi nhà chung - nơi tụ họp ...

Biểu tượng mới của thống nhất

30/04/2020

Cao điểm của cơn đại dịch COVID-19 diễn ra vào đúng tháng Tư, là thời điểm chúng ta chào đón kỷ niệm 45 năm Ngày thống nhất đất nước. Bình thường ra, thì bây giờ, ngoài phố xá đã đang reo vui cờ hoa ...

Covid-19 nhắc nhở chúng ta về nhà, "còn có nơi để về đã là một điều may mắn giản dị"

27/04/2020

Chúng ta đang sống những ngày thật khác: Covid-19 nhắc nhở chúng ta về nhà, "còn có nơi để về đã là một điều may mắn giản dị"

Công khai, minh bạch về ngân sách Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

16/04/2020

Kể từ khi Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ về tăng trưởng và phát triển, giảm nghèo. Tuy nhiên, lợi ích từ phát triển và tăng trưởng chỉ có thể tối đa hoá khi việc sử dụng nguồn lực ...

Đổi mới các quy định pháp luật về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích công cộng

14/04/2020

Luật Đất đai năm 2013 đã có những thay đổi trong các việc quy định các trường hợp thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, ở nhiều địa phương, công tác thu ...

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

14/04/2020

Trong nền kinh tế thế giới tồn tại các mô hình kinh tế thị trường: kinh tế thị trường tự do, kinh tế thị trường xã hội, kinh tế thị trường hỗn hợp. Và trong mỗi quốc gia lại có những biến thể ...

Lý luận và thực tiễn: Quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

09/04/2020

Những điểm mới và yêu cầu đặt ra trong việc thực thi Bản chất của tham nhũng là lợi dụng quyền lực công để mưu lợi cá nhân. Kẻ tham nhũng luôn tìm cách che dấu hành vi hoặc tính chất phi pháp ...

Thong ke