Saturday, 11/07/2020

Nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng khối doanh nghiệp quận Ba Đình phát triển bền vững, hiệu quả

15:31 29/05/2020

Cơ quan lý luận của Viện Khoa học Môi trường và Xã hội Đảng và Nhà nước ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và là trụ cột để tạo nên sức mạnh kinh tế cho quốc gia. Với môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, cùng với cơ sở hạ tầng ngày một nâng cao chính là điểm tựa vững chắc để các doanh nghiệp phát triển.

Thực vậy, theo sự vận hành của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp nước ta trong những năm vừa qua đã phát triển rất nhanh, mạnh và đã có nhiều đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và từng địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình diễn ra với tinh thần trách nhiệm, xây dựng cao.
Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình diễn ra với tinh thần trách nhiệm, xây dựng cao.

Nhằm khẳng định chủ trương của Nhà nước là tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, bình đẳng và đảm bảo lợi ích cho người lao động, góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức tuân thủ kỷ luật lao động, ý thức xây dựng doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu tình trạng đình công, lãn công, việc thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hết sức cần thiết. Và thực tế cho thấy, các tổ chức cơ sở Đảng tại các doanh nghiệp trên cả nước từng bước đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Với vai trò quan trọng trong thực tiễn nêu trên, các địa phương trong cả nước ngày càng chú trọng trong việc tăng cường vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng tại các doanh nghiệp trên địa bàn của mình. Không nằm ngoài quy luật phát triển đó và nhằm thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020” tại quận Ba Đình, vào tháng 02/2013, Quận ủy Ba Đình ban hành Quyết định số 1666/QĐ-QU thành lập Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ quận. Những ngày đầu thành lập, Đảng ủy Khối chỉ có hơn 20 chi bộ và khoảng 400 đảng viên. Tuy nhiên, hiện nay Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận đã có những bước phát triển vượt bậc với 80 chi bộ và 728 đảng viên. Các chi bộ thuộc nhiều loại hình khác nhau và có các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh rất rộng như thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, ngân hàng, báo chí, y tế, giáo dục,… Trong 05 năm qua, với nền kinh tế nước nhà ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực đã tạo ra nhiều cơ hội cho sự phát triển kinh tế đất nước, kinh tế của Thủ đô và quận Ba Đình cũng đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể. Cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngày một tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Nhưng những khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác Xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ như tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới và khu vực. Cùng với đó là các điều kiện hạn chế của các doanh nghiệp trong khối, do quy mô nhỏ ít liên kết, vốn thấp,.. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Quận ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, cùng sự nỗ lực của Đảng ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc và đặc biệt là sự quan tâm, trách nhiệm và tâm huyết của các chủ doanh nghiệp trên địa bàn, nhìn chung, các doanh nghiệp đều kinh doanh sản xuất có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của quận. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày một nâng cao. Có thể thấy rằng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Công Thành - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ này, công tác Xây dựng Đảng đã được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình duy trì và phát huy một cách hiệu quả, chất lượng. Nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đã được triển khai. Hàng năm, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo toàn khóa, Đảng ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ theo từng quý, từng tháng. Các nhiệm vụ đó luôn được Đảng ủy theo sát để kịp thời uốn nắn và khắc phục những thiếu sót tồn tại, lựa trọn những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo giải quyết. Nhờ sự sâu sát như vậy mà từng bước đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, vai trò lãnh đạo và chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ. Song song với việc từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, quán triệt, nghiên cứu học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành phố và Quận, Đảng bộ đã thường xuyên phối hợp với các Ban Đảng, phòng chức năng quận và các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố…” bằng nhiều hình thức thiết thực như thông qua các hội nghị gặp mặt trực tiếp doanh nghiệp đóng trên địa bàn hàng năm, gửi công văn tuyên truyền tới các doanh nghiệp thông qua Cơ quan Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, phòng Lao động thương binh xã hội quận. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với sự nỗ lực, tích cực của cả hệ thống chính trị quận trong công tác nắm bắt, tuyên truyền, hướng dẫn và thẩm định hồ sơ, 31 tổ chức Đảng đã được thành lập, 98 quần chúng ưu tú đã được kết nạp vào Đảng, chuyển Đảng chính thức 81 đồng chí. Chỉ riêng hai tháng đầu năm 2020, đã có 02/04 tổ chức Đảng được thành lập đạt 50% kế hoạch năm. Công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đảng luôn được Quận ủy và Đảng ủy Khối quan tâm và thực hiện có hiệu quả thông qua việc chủ động phối kết hợp với các Ban Đảng Quận ủy tổ chức cho các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác Xây dựng Đảng hàng năm. 

Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện một cách nghiêm túc.
Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện một cách nghiêm túc.

Cũng trong nhiệm kỳ, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu giúp Đảng ủy làm thủ tục giải thể 09 chi bộ không đủ điều kiện duy trì tổ chức Đảng, làm thủ tục đề nghị đình chỉ sinh hoạt đảng 03 đồng chí, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 01 đồng chí, khai trừ 01 đồng chí. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra, Đảng ủy cũng nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp để chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác Xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Sự lãnh đạo của Đảng với doanh nghiệp cũng được tăng cường qua việc các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ sở. Nhờ đó mà tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, tạo được sự liên kết trách nhiệm giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động, quan hệ lao động được cải thiện. Việc này không những xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định trong doanh nghiệp mà còn phát huy được dân chủ trực tiếp tại cơ sở để cán bộ công nhân viên tham cùng tham gia bàn bạc, đề xuất các giải pháp, biện pháp vào những công việc quan trọng, thiết thực gắn với quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công nhân viên trong các loại hình cơ sở nhằm phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động. Được coi là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng hết sức khó khăn, song với chức năng và nhiệm vụ của mình, công tác tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước luôn được Đảng bộ tăng cường thực hiện. Bằng nhiều biện pháp, giải pháp tuyên truyền sâu rộng, phủ sóng tới các doanh nghiệp trên địa bàn quận, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy Khối đã giới thiệu cho Liên đoàn Lao động quận thành lập được hơn 30 tổ chức công đoàn, trên 20 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp. Đến nay, trong số 81 chi bộ đảng trực thuộc Đảng ủy có 43 tổ chức Công đoàn, 24 tổ chức đoàn, 04 tổ chức Hội CCB. Hầu hết các tổ chức đoàn thể hoạt động thiết thực, có hiệu quả trong các phong trào thi đua và công tác xã hội. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh của một số doanh nghiệp đã phát huy vai trò, hoạt động đúng điều lệ. Ban Chấp hành các đoàn thể luôn hăng hái phát động và tham gia các phong trào thi đua, đồng thời luôn thể hiện sự quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động. Đặc biệt, thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo một cách sâu rộng trong toàn xã hội nhằm nâng cao đạo đức cách mạng đẩy lùi suy thoái về tư tưởng Chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng cấc cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, từ năm 2015 đến năm 2019,  trong 05 năm liên tiếp, Đảng bộ đạt Tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh”, năm 2019 đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước đang thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và tiến tới đại hội Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ 26, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Ba Đình đã tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II (nhiệm kỳ 2020 - 2025) vào ngày 23/5/2020. Đến dự buổi lễ có đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Công Thành - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình, các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Đảng Quận ủy, Tổ cấp ủy, tổ công tác Quận ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09, các đồng chí Bí thư Đảng ủy 14 phường, các đồng chí lãnh đạo, đại diện các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy cùng với 110 đại biểu đại diện cho 728 đảng viên các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mang ý nghĩa quan trọng, nhằm động viên toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên, người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục ra sức thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ quận Ba Đình vững mạnh và phát triển. Để kỳ Đại hội với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng khối doanh nghiệp quận Ba Đình phát triển bền vững, hiệu quả” đạt kết quả cao nhất trong tất cả các nội dung, chương trình, đồng chí Đinh Xuân Hải - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận đã đề nghị mỗi đại biểu tham dự Đại hội phải thể hiện và đề cao trách nhiệm của mình khi về tham dự.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình (nhiệm kỳ 2020 – 2025) ra mắt mang theo nhiều kỳ vọng của Đại hội trong thời gian tới.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình (nhiệm kỳ 2020 – 2025) ra mắt mang theo nhiều kỳ vọng của Đại hội trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến tâm huyết đã được đóng góp tại Đại hội lần này. Nhìn chung các ý kiến tham luận tại đại hội đều đồng tình với những đánh giá về kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm được đề cập trong Báo cáo chính trị. Đồng thời, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm, cụ thể hóa hơn chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong công tác phát triển Đảng, có ý kiến góp ý rằng mỗi chi bộ phải là hạt nhân tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thành lập các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp như tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ,.. Và nhằm hỗ trợ, bảo vệ lợi ích tối đa cho người lao động thì mỗi chi bộ cần phải đi đầu, tiên phong và làm gương cho người lao động trong việc chấp hành pháp luật, trong lối sống, đạo đức. Chủ doanh nghiệp là đối tượng mà các chi bộ phải hướng tới vì đây là đối tượng có tác động rất lớn đến đường hướng, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, cộng đồng, xã hội. Trên thực tế nhận thấy rằng, rất nhiều người lao động nhất là những người có ý thức, có năng lực đều có mong muốn được tham gia các tổ chức chính trị xã hội. Ý kiến cho rằng, nếu người lao động được giúp đỡ, được tiếp cận thông tin về các vấn đề chính sách xã hội thì sẽ có nhận thức về tác phong, thái độ tốt hơn, hiểu hơn về trách nhiệm và mục tiêu cuộc sống, có nhiều cơ hội để nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ công việc của mình. Qua đây có thể thấy, việc phát triển Đảng cấp cơ sở không chỉ là nhiệm vụ của Đảng bộ mà còn là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, của người lao động.
 
Tại Đại hội, với sự nhất trí, đồng thuận cao, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt với 09 đồng chí xứng đáng nhất. Xác định đây là niềm vinh dự, tự hào lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đại hội đã đặt niềm tin, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ mang hết tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm để không phụ sự tín nhiệm của Đại hôi, tiếp tục phát huy cao độ tinh thần dân chủ, kỷ cương, đoàn kết và trách nhiệm. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong công tác Xây dựng Đảng thực hiện nhiệm vụ Chính trị trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020- 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới nhận được nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của Thường trực Ban Thường vụ Quận ủy và đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo, chủ các doanh nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đã giao phó.

Nguyễn Hân - Vũ Thắng

 

Chia sẻ bài viết

Học bổng "Vì Công Lý" cơ hội lớn cho Sinh viên trường Luật

Đầu tháng 7.2020, tại Trường Phổ thông Duy Tân ...

09/07/2020

Giải quyết những khó khăn hướng tới một nền nông nghiệp phát triển

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao ...

08/07/2020

Diện mạo đổi thay trên quê hương Lý Thành

Về xã Lý Thành, huyện Yên Thành, chắc hẳn ai ...

08/07/2020

Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương

Biển, đảo là một bộ phận cấu thành chủ quyền ...

08/07/2020
Thong ke