Friday, 18/10/2019

MƯỜNG LÁT KHÓI MỜ

07:41 03/07/2019

Thơ Hoàng Hải (tặng Mường Lát, Thanh Hóa)

 

 

 

 

MƯỜNG LÁT KHÓI MỜ

 

Đường lên non một sớm nao

Dòng sông tuyết trắng chảy vào hư không

Cổng trời nào để người trông

Mờ mờ ảo ảo lâng lâng kiếp buồn

 

Vút lên cao tận tới nguồn

Mộng rơi gãy một cánh buồm phiêu du

Chốn tiên cảnh vật thanh u

Rượu trần ai chuốc say lừ cõi mơ

 

Thiên thai phẳng lặng như tờ

Trần gian buồn nhớ mong chờ đào nguyên./.

Thong ke