Tuesday, 29/09/2020

Môi trường luôn là lĩnh vực được ưu tiên số một

18:27 06/08/2020

Cơ quan lý luận của Viện Khoa học Môi trường và Xã hội Môi trường không chỉ là xanh, sạch, đẹp mà cần phải hiểu rộng ra là môi trường sống, môi trường giáo dục, môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, môi trường văn hóa xã hội v.v. “Ở đâu tạo ra được một môi trường lành mạnh trong tất cả mọi lĩnh vực, người dân phát huy triệt để quy chế dân chủ thì tự khắc ở đó phát triển đi lên một cách bền vững” - Đó là tâm sự của ông Đặng Quang Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Viên thành, huyện Yên Thành.

Vượt khó vươn lên

Có lẽ cũng nhờ tôn chỉ mục đích đó cộng với những chủ trương đúng đắn mà Đảng bộ và nhân dân Viên Thành đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 28 đề ra. Đây là thời gian trọng điểm xây dựng Nông thôn mới và thực hiện nhiều chủ trương lớn để từ đó, hệ thống các chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; sự hỗ trợ giúp đỡ của cấp trên, sự đoàn kết đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân cùng vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức vươn lên đạt Chuẩn Nông thôn mới năm 2016, vượt trước 2 năm kế hoạch.

BCH Đảng bộ xã Viên Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025
BCH Đảng bộ xã Viên Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nằm ở phía Nam huyện Yên Thành, xã Viên Thành có bề dày 65 năm thành lập, là đơn vị Anh hùng LLVTND  thời kỳ chống Mỹ, nơi có di tích lịch sử cấp Tỉnh là đền “Đức Mẹ” nức tiếng linh thiêng. Qua nhiều năm phấn đấu, kinh tế dần phát triển toàn diện, kinh tế xã hội của xã đi lên cả về số lượng và chất lượng, tổng giá trị sản xuất năm 2020 vượt kế hoạch Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ ước đạt 8,35% vượt kế hoạch Đại hội đề ra (6,4 – 7,3%). Đường liên xã, liên xóm được cứng hóa và hộ sử dụng điện đạt 100%.  Toàn xã có 329 cơ sở cá thể và doanh nghiệp tạo việc làm cho gần 400 lao động. 

Thực hiện tinh giản bộ máy trong nhiệm kỳ, xã đã sáp nhập giảm được 4 xóm, hợp nhất Văn phòng, tinh giản hơn 40 cán bộ. Hàng năm, Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Truy tặng Huy hiệu Đảng 40 và 45 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí, trao tặng Huy hiệu Đảng các loại cho 103 đồng chí, 7 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, 21 đồng chí được Đảng bộ khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, 100% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tiến hành kiểm tra đối với 100% chi bộ, xoá tên 02 đ/c; xử lý kỷ luật 16 đ/c, kỷ luật khiển trách 01 chi ủy chi bộ.

Đồng chí Ngô Xuân Tải – Bí thư Đảng ủy xã Viên Thành
Đồng chí Ngô Xuân Tải – Bí thư Đảng ủy xã Viên Thành

Môi trường giáo dục được quan tâm với Phong trào thi đua: “Dạy tốt - học tốt”. Trường Mầm non hàng năm đạt tiến tiến cấp Huyện; Trường Tiểu học và Trường THCS đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Tỉnh, hiện Trường Mầm non, trường THCS đang tích cực xây dựng hoàn thiện các tiêu chí để đón nhận trường Chuẩn Quốc gia mức độ 1, Trường Tiểu học giữ vững Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Có 43 giáo viên giỏi cấp Huyện, 05 giáo viên giỏi cấp Tỉnh, 40 lượt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, có 05 giáo viên được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen; có 263 học sinh giỏi cấp Huyện, 08 học sinh giỏi cấp Tỉnh. Trường Tiểu học nhiều năm liên tục gần đây nằm trong tốp đầu toàn huyện.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh, các vụ việc được giải quyết từ cơ sở. Hội đồng tiếp dân duy trì lịch tiếp dân vào thứ 4 hàng tuần. Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận 136 lượt ý kiến phản ánh, đơn thư các loại của công dân và đã giải quyết cơ bản kịp thời đúng quy định. Tổ chức hoạt động giao dịch “một cửa” các ngày trong tuần tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp giao dịch. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được chú trọng, tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, khai thác và sử dụng tài nguyên có hiệu quả để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thường xuyên quan tâm tới môi trường sống, môi trường sinh hoạt của nhân dân, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 97%, thu gom rác thải đạt 95%.   

Có thể khẳng định trong 5 năm qua, Viên Thành đã tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng vượt qua bao khó khăn làm nên nhiều thắng lợi, kinh tế phát triển mạnh, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,8 lần và nhiều chỉ tiêu quan trọng đã vượt so với Nghị quyết Đại hội. Bộ mặt nông thôn thực sự đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

“Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới và Phát triển”

Đó là tôn chỉ mục đích mà Đại hội Đảng bộ Viên Thành lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra với  phương hướng cụ thể: Tập trung lãnh đạo huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững. Tập trung cho nông nghiệp nông thôn và nông dân, tích cực giảm nghèo bền vững, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phấn đấu đến năm 2025 trở thành một xã Nông thôn mới nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8,5 đến 9%. Bình quân đầu người ước đạt từ 70 đến 75 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86 đến 87%. Tỷ lệ làng văn hóa đạt 100%. Giữ vững xã có thiết chế VHTT đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia 100%. Giữ vững xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế . Tỷ lệ che phủ rừng đạt 23,76%. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. Tỷ lệ chất thải được thu gom, xử lý 96%. Xã đạt cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu vững mạnh toàn diện. Tỷ lệ xếp loại tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội hàng năm 100%. 100% các chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% được suy tôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm từ 5 đến 7 đảng viên. Các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm 100%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 35 đến 50%, Đảng bộ hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 0,5 đến 1%, tăng tỷ lệ hộ khá giàu. 

Đồng chí Đặng Quang Hoàng – Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Đặng Quang Hoàng – Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Đại hội

Quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. 

Định hướng về công tác quản lý, khai thác tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm môi trường ở các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, và môi trường ở các vùng đặc biệt là ở vùng trung tâm của xã, nơi công cộng. Nâng cao năng lực giám sát kiểm tra thường xuyên về môi trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền tổ chức các kỳ họp theo hướng đối thoại, dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tinh giảm biên chế, thực hiện giao dịch một cửa tránh gây phiền hà cho nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, thực hiện tốt “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hoá mới ở khu dân cư”. Các đột phá phát triển như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ xã xuống xóm; Bố trí đội ngũ cán bộ cơ sở phù hợp, kiêm nhiệm hợp lý; Tích cực xúc tiến hoàn thành cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp vào địa phương kết hợp đào tạo nghề để giải quyết các lao động tại chỗ. Thu hút đầu tư các dự án kết hợp phát huy lợi thế của các thành phần kinh tế nhất là vai trò huy động vốn của Quỹ tín dụng nhân dân và các ngân hàng vay vốn để sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu lao động theo hướng bền vững gắn với thành lập HTX tiểu thủ công nghiệp để phát huy lợi thế của ngành nghề như gò hàn, mộc dân dụng, may mặc, nồi đất, hàng sành sứ... Trong đó tập trung cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, xây dựng các cơ chế chính sách để phát triển nông nghiệp toàn diện, tiếp tục phát huy tích tụ ruộng đất, cho thuê đất, mở rộng các gia trại, trang trại theo hướng tổng hợp công nghệ cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, vận dụng các chính sách để khuyến khích mở rộng các mô hình kinh tế, phát huy vai trò của HTX Nông nghiệp thực hiện kế hoạch liên kết các doanh nghiệp trong các khâu sản xuất và chăn nuôi. Bổ sung điều chỉnh đồng bộ trong quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết nhất là quy hoạch và sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, quy hoạch hệ thống giao thông, các công trình xây dựng trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, ông  Ngô Xuân Tải - Bí Thư Đảng bộ xã, ông khẳng định: “Với tinh thần đoàn kết đổi mới, kỷ cương, dân chủ, Đảng bộ và nhân dân xã Viên Thành quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025, phấn đấu đưa Đảng bộ xã Viên Thành trở thành một Đảng bộ khá của huyện xứng đáng với niềm tin của nhân dân”.    

Nguyễn Đình Lộc

Chia sẻ bài viết

Thong ke