Friday, 18/10/2019

MA QUỶ hay ĐỒNG LOẠI?

17:05 02/04/2019

Thơ HOÀNG HẢI

MA QUỶ hay ĐỒNG LOẠI?

 

Khi ma quỷ chế ngự mặt đất này,

cũng là ngày tận thế của nhân loại (cái ác lấn át cái thiện)

 

Đến dữ như:

Hổ không ăn thịt con - bởi chúng là đồng loại;

Sói, beo không ăn thịt lẫn nhau - bởi chúng là đồng loại;

Rắn độc cùng bọc không nuốt lẫn nhau - bởi chúng cùng đồng loại.

Vật mà:

Một đám trẻ trâu lôi bạn ra giữ đồng  lột “ăn thịt”,

đám xung quanh ngửi máu tươi sung sướng  - đó là ma quỷ;

Một đám thay hình biến dạng (xăm trổ, ngáo ngạo) bắt người ra giữa đồng “nuốt tươi” - đó là ma quỷ; 

Một đám đầu đã điểm, thưa rủ trẻ con vào động làm trò ú tìm - đó là ma quỷ;

Một đám nấp trong bóng tối phù phép, thôi miên cho già, trẻ, gái, trai mê lạc trong thế giới ảo ảnh - đó là ma quỷ;

Tôi nhìn thấy ma quỷ đang nhiều thêm, 

chúng tự do lang thang, túm tụm bày đàn hang cùng ngõ tận,

Tôi co ro, run sợ,...

tôi là ai trong thế giới này?

Ai có thể diệt ma quỷ?

Để tôi có thể an lành, tự tại trên cánh đồng tuổi thơ tôi./.

HOÀNG HẢI

 

Thong ke