Saturday, 14/12/2019

Khai giảng lớp Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước tại Thái Bình

11:58 06/01/2017

Ngày 8/10/2016 Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước" cho các cán bộ là công chức, viên chức tại Kiến Xương, Thái Bình.

Khóa học được tổ chức từ ngày 8/10 đến ngày 12/10/2016. Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước, phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương.

 

TS Phạm Văn Bình – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá phát biểu khai giảng khóa học.

 

Thong ke