Friday, 15/11/2019

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định Giá tại Hải Phòng

11:58 06/01/2017

Ngày 20/06/2016, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dịch vụ về Giá tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định Giá cho các công chức, viên chức tại Hải Phòng.

Lớp học được tổ chức từ ngày 20/06/2016 đến ngày 25/06/2016, kết thúc khóa học các học viên là công chức, viên chức sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước, phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương.

Thong ke