Tuesday, 29/09/2020

Hội thảo chính phủ điện tử – Vietnam Digital Government 2016

11:58 06/01/2017

Cơ quan lý luận của Viện Khoa học Môi trường và Xã hội Ngày 30/3/2016, cán bộ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tham dự buổi hội thảo Phát triển chính phủ điện tử -Vietnam Digital Government 2016 tại khách sạn Melia Hà Nội.

Ngày 30/3/2016, cán bộ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tham dự buổi hội thảo Phát triển chính phủ điện tử -Vietnam Digital Government 2016 tại khách sạn Melia Hà Nội.

Chia sẻ bài viết

Thong ke