Thursday, 22/03/2018

ĐBQH Phạm Quang Thanh không đi du lịch dịp Tết

29/01/2017
Là TGĐ Tổng công ty Du lịch Hà Nội, song ĐB Phạm Quang Thanh kể Tết nhà anh vẫn rất truyền thống, chưa có khái niệm đi du lịch dịp này.
Thong ke