Monday, 26/08/2019

Đến năm 2020, có ít nhất 100 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia

07:42 09/02/2019

Mục tiêu của chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 là tiêu chuẩn hóa 50% sản phẩm, dịch vụ du lịch nông thôn hiện có, phát triển mới 1.000 sản phẩm; công nhận ít nhất 100 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia; đồng thời phát triển 8 - 10 làng văn hóa du lịch.

 

OCOP

 

Sản phẩm OCOP Quảng Ninh trưng bày tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh T.L minh họa 

 

Ngày 20/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội thảo quốc tế chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong xây dựng nông thôn mới.

 

Theo Bộ NN&PTNT, việc Chính phủ phê duyệt Chương trình OCOP được đúc kết từ thành công và kinh nghiệm của cả quốc tế cũng như trong nước, được đánh giá là một giải pháp rất cụ thể, hiệu quả, giúp thúc đẩy phát triển nhóm sản phẩm cấp xã, huyện.

 

Theo báo cáo của 63 tỉnh thành, hiện nay cả nước có 6.270 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất (có đăng ký kinh doanh), trong đó có 3.126 doanh nghiệp (chiếm 76,6% số doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trong cả nước) tổ chức sản xuất 4.823 sản phẩm lợi thế thuộc 6 nhóm sản phẩm.

 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá cho thấy, hầu hết các sản phẩm, dịch vụ trên đều có tiềm năng lớn, có dư địa và động lực để phát triển, đa dạng hóa sản phẩm và thương mại hóa.

 

Tuy chỉ mới có 18/63 tỉnh phê duyệt đề án, nhưng số sản phẩm mục tiêu của nhóm tỉnh này đã đạt 1.570 sản phẩm gắn sao OCOP đến 2020.

 

Bộ NN&PTNT cũng cho biết, mục tiêu của chương trình giai đoạn 2018 - 2020 là tiêu chuẩn hóa 50% sản phẩm, dịch vụ du lịch nông thôn hiện có, phát triển mới 1.000 sản phẩm; công nhận ít nhất 100 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia; đồng thời phát triển 8 - 10 làng văn hóa du lịch.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, ngành Nông nghiệp cũng xác định thời gian tới sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đồng bộ, bài bản và phù hợp về quy mô, phương thức triển khai, đóng vai trò quan trọng nhằm gia tăng được giá trị, quảng bá thương hiệu, khẳng định và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP của các địa phương lên tầm quốc gia. 

 

Đồng thời, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất sản phẩm OCOP phát triển các mối quan hệ với các bạn hàng, làm cho hoạt động bán sản phẩm OCOP trở nên dễ dàng hơn, nâng cao năng lực và tạo lợi thế cạnh tranh.../.

 

Phúc Nguyên

Thong ke