Thursday, 01/10/2020

Chủ đầu tư đổ lỗi cho Nhà thầu

12:04 04/09/2020

Cơ quan lý luận của Viện Khoa học Môi trường và Xã hội Sau khi Tri thức Xanh đăng bài viết “Lùm xùm về việc chậm quyết toán tại Dự án Khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh”, chúng tôi nhận được phản hồi của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Long như sau: “Công ty Việt Long là Chủ đầu tư của Dự án Khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh, có ký Hợp đồng số: 69/HĐXD/VL-TP ngày 02/5/2019 với Công ty cổ phần thương mại Trường Phú (là Nhà thầu, gọi tắt là Công ty Trường Phú) về việc thi công, xây dựng một số hạng mục hạ tầng như giao thông, thoát nước, vỉa hè thuộc Công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh.

1.	Hạng mục mà Công ty Trường Phú thi công năm 2019 tại Dự án Khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh, TP Uông Bí, đến nay đã trở nên hoang hóa
Hạng mục mà Công ty Trường Phú thi công năm 2019
tại Dự án Khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh, TP Uông Bí, đến nay đã trở nên hoang hóa

Theo bản Hợp đồng thì Nhà thầu phải hoàn thành công việc theo Hợp đồng đã ký trước ngày 15/6/2019, nhưng đến thời điểm này Nhà thầu mới thi công được khoảng 10% giá trị khối lượng hợp đồng. Do Nhà thầu chậm tiến độ, Chủ đầu tư có quyền cắt, giảm một phần hoặc toàn bộ khối lượng của Hợp đồng để giao cho Nhà thầu khác thực hiện. Tuy nhiên, Chủ đầu tư vẫn tạo điều kiện gia hạn tiến độ cho Nhà thầu đến 04 lần (Lần 1 từ 16/6/2019 đến hết 31/7/2019; lần 2 từ 01/8/2019 đến 30/8/2019; lần 3 từ 01/9/2019 đến 24/9/2019 và lần 4 từ 25/9/2019 đến 31/10/2019), nhưng Nhà thầu vẫn chậm tiến độ cho đến lần gia hạn thứ 04 mới thi công được khoảng 50% công việc theo Hợp đồng. Sự chậm trễ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện dự án nên bắt buộc Chủ đầu tư phải dừng hoạt động thi công của Nhà thầu và hai bên thanh lý Hợp đồng chứ không phải là Nhà thầu đã hoàn thành thi công theo Hợp đồng đã ký; Về phần thanh quyết toán công trình thi công: Theo Hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ tạm ứng 70% giá trị khối lượng hoàn thành cho Nhà thầu khi các bên ký hồ sơ nghiệm thu hợp lệ, nhưng ngay khi tạm ứng, Nhà thầu vẫn không có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Để tạo điều kiện đảm bảo tiến độ thi công, mặc dù Nhà thầu chưa có đầy đủ hồ sơ nghiệm thu hợp lệ, Chủ đầu tư vẫn tạo điều kiện tạm ứng 70% giá trị hoàn thành được tư vấn giám sát xác nhận cho Nhà thầu. Đúng ra khi nhận được tiền tạm ứng, Nhà thầu phải sử dụng số tiền đó để đẩy nhanh thi công cho kịp tiến độ nhưng khi nhận được tiền tạm ứng, Nhà thầu đã không sử dụng vào mục đích thi công, không thanh toán công nợ mua vật tư, vật liệu để một số đơn vị cung cấp cho dự án Yên Thanh đến gặp Chủ đầu tư đề nghị giữ lại số tiền, không giải quyết tạm ứng cho Nhà thầu; Sau khi hai bên thanh lý Hợp đồng, Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định Nhà nước, nhưng Nhà thầu chậm trễ, hồ sơ không đầy đủ. Gần đây nhất, vào ngày 6/8/2020, Công ty Việt Long đã có Văn bản số 107/CV-VL yêu cầu Nhà thầu hoàn thiện hồ sơ phần còn thiếu nhưng cho đến ngày 17/8/2020 Nhà thầu vẫn không có hồ sơ gửi Chủ đầu tư nên buộc lòng Công ty Việt Long phải ra Văn bản số: 111/CV-VL và yêu cầu từ khi ra văn bản này, sau 30 ngày, nếu Nhà đầu tư chưa gửi toàn bộ hồ sơ thanh toán đúng quy định pháp luật thì Chủ đầu tư sẽ khước từ mọi thanh toán và đưa ra pháp luật xử lý; Về yêu cầu giảm trừ 10% khối lượng thanh toán theo đơn giá Nhà nước, đây là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu trước khi ký kết Hợp đồng và hai bên đã thống nhất. Tiếc rằng sau khi thanh lý Hợp đồng thì ông Giám đốc Nguyễn Hữu Chiều lại không được là người đứng ra đảm nhận việc thanh quyết toán mà lại cử một ông Giám đốc khác thay thế nên việc chậm trễ của Nhà thầu lại đẩy sang cho Chủ đầu tư là hoàn toàn không đúng”

Nhà thầu cho rằng Công ty Việt Long “lấy cớ” để chây ì, trốn tránh nghĩa vụ thanh toán (?!)

Trao đổi với Nhà thầu (Công ty Trường Phú) về những vấn đề mà Công ty Việt Long nêu trong Văn bản 116/CV-VL ngày 26/8/2020 gửi Tri thức Xanh. Đại diện Công ty Việt Long cho biết: “Thứ nhất, Công ty Việt Long nói Nhà thầu chậm tiến độ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện Dự án là hoàn toàn không khách quan bởi việc chậm tiến độ này không phải do chủ quan của Nhà thầu mà do việc chậm tạm ứng và thanh toán của Chủ đầu tư (thể hiện ở bảng kê thanh toán và từng thời điểm tạm ứng do Nhà thầu cung cấp cho Tri thức Xanh). Ngay cả giá trị thanh toán của từng đợt đã được đôi bên xác nhận, Chủ đầu tư vẫn chây ì, không thanh toán kịp thời theo đúng điều khoản Hợp đồng cho Nhà thầu (chứng từ các lần thanh toán vẫn được Nhà thầu lưu giữ và sẵn sàng cung cấp cho cấp có thẩm quyền nếu được yêu cầu). Như vậy Nhà thầu không có cơ sở để tiếp tục thi công một công trình hàng mấy chục tỷ đồng. Vì vậy, Nhà thầu cho rằng, việc Chủ đầu tư gia hạn tiến độ thi công cho Nhà thầu thực chất là để né tránh, kéo dài thời gian thanh toán; Thứ hai, về phần thanh quyết toán công trình, chủ đầu tư nói đã tạm ứng đủ 70% giá trị hoàn thành được tư vấn giám sát xác nhận là hoàn toàn sai sự thật. Đến thời điểm hiện tại, có 04 đợt khối lượng thanh toán và 01 đợt khối lượng phát sinh đã được tư vấn giám sát xác nhận cho nhà thầu với tổng giá trị là: 9.322.951.000 đồng (Chín tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu, chín trăm năm mươi mốt nghìn đồng). Tuy nhiên, đến tận thời điểm ngày 22/01/2020, Chủ đầu tư mới tạm ứng thêm cho chúng tôi được 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng), tổng tạm ứng chưa được 60% khối lượng mà chúng tôi đã hoàn thành. Một mặt, Chủ đầu tư lại nói rằng: chúng tôi không sử dụng số tiền tạm ứng này để thi công dự án và thanh toán vật tư cũng là hoàn toàn sai sự thật. Điều này là vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà thầu. Chúng tôi yêu cầu Chủ đầu tư đưa ra bằng chứng cụ thể là đơn vị nào đã đến gặp Chủ đầu tư yêu cầu giữ lại khoản tạm ứng của Nhà thầu. Chúng tôi sẽ đề nghị pháp luật xử lý đến cùng việc này; Thứ ba là Công ty Việt Long cố tình yêu cầu Công ty Trường Phú hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong khi biết rất rõ rằng khối lượng công trình được hoàn thiện trước khi hồ sơ xin điều chỉnh Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc này là việc của Chủ đầu tư chứ không liên quan gì đến Nhà thầu, nhưng Chủ đầu tư lại mượn cớ này để gây khó cho Nhà thầu vì Nhà thầu chỉ thực hiện công việc dựa trên Hợp đồng kinh tế chứ không liên quan đến việc điều chỉnh dự án của Chủ đầu tư. Chính vì thế mà rất nhiều lần, Nhà thầu gửi hồ sơ sang cho tư vấn giám sát nhưng đều không có kết quả; Thứ tư là việc giảm trừ 10% khối lượng thanh toán, chúng tôi khẳng định rằng không có sự thỏa thuận nào ở đây cả. Nếu Công ty Việt Long cho rằng có thì đề nghị đưa ra văn bản thỏa thuận hợp pháp chứ không thể cứ “dựng chuyện” để nói được. Hơn nữa, tại Công ty Trường Phú, từ trước đến nay chỉ có duy nhất một Giám đốc là Nguyễn Hữu Chiều, chưa bao giờ có ai thay thế ông Chiều để làm Giám đốc Công ty Trường Phú cả. Vì thế Công ty Việt Long nói rằng có một ông Giám đốc khác thay thế ông Giám đốc Chiều không biết là do tự tưởng tượng ra hay là đang cố tìm một lý do phù hợp để cố tình chậm trả nợ cho chúng tôi. Cho nên chúng tôi đề nghị tạp chí Tri thức Xanh cùng các cấp có thẩm quyền xem xét và xử lý để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Công ty Trường Phú, cũng là để Công ty Việt Long cần phải nghiêm túc xem xét lại tư cách Chủ đầu tư của mình trong quá trình hợp tác với các Nhà thầu nói chung và Công ty Trường Phú nói riêng”.

Đơn vị tư vấn giám sát lên tiếng

Trước những lùm xùm về việc chậm thanh quyết toán nêu trên, chiều ngày 31/8/2020, phóng viên có buổi trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Uông Bí, là đơn vị tư vấn giám sát Dự án Khu đô thị mới trung tâm thành phố Yên Thanh, ông cho biết: “ Dự án này đã kéo dài từ năm 2004 đến giờ, trải qua rất nhiều Nhà thầu rồi và đã bị thanh tra bởi Thanh tra tỉnh, cũng có một số vấn đề được cơ quan Thanh tra nêu ra và kiến nghị xử lý. Việc chưa thể ký xác nhận cho Công ty Trường Phú tại Dự án là bởi Công ty Việt Long đã cho thi công Dự án trước khi được phê duyệt điều chỉnh, như thế là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, như hiện nay, trước tình hình khó khăn bởi dịch bệnh covid-19, tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp, đồng thời cũng là năm phát triển doanh nghiệp và sự việc được Tri thức Xanh nêu trên tạp chí. Chính vì thế, chúng tôi sẽ làm Giấy mời và tổ chức một cuộc họp có đầy đủ các bên, mời Lãnh đạo thành phố chủ trì, cùng các phòng ban có liên quan đến dự để nắm bắt sự việc và đưa ra hướng giải quyết dứt điểm cho hai bên, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của cả thành phố”.

Hiền Anh - Mạnh Dũng

Chia sẻ bài viết

Thong ke