Monday, 28/09/2020

Bổ sung gần 100 tỷ đồng điều tra kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số

11:58 06/01/2017

Cơ quan lý luận của Viện Khoa học Môi trường và Xã hội Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung kinh phí năm 2015 để thực hiện Đề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS).

Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ sung 99,852 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (95,252 tỷ đồng), Ủy ban Dân tộc (4,6 tỷ đồng) từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách Trung ương năm 2015 để thực hiện Đề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số ( DTTS).

Điều tra, khảo sát tình hình KT-XH vùng đồng bào DTTS

 

Theo quyết định, việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS nhằm hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Chợ phiên vùng cao

Đề án điều tra, thu thập thông tin về dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hoá, xã hội; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế và vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn.

VGP

Chia sẻ bài viết

Thong ke