Tuesday, 18/06/2019

Bài viết của Thủ tướng nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

09/11/2017
Nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết nhan đề “Việt Nam năng động, hội nhập và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương”. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.
Thong ke