Monday, 09/12/2019

Bế giảng khóa I lớp “Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá” tại Học viện ngân hàng

11:58 06/01/2017

 Sáng ngày 12/07/2016, tại Học viện ngân hàng, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức buổi bế giảng và trao chứng chỉ " Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá" khóa I năm 2016 cho các học viên đủ điều kiện tại khóa học.

13714359_1227522520592217_2060497367_n13714385_1227522760592193_1431972301_n

Thong ke