Wednesday, 12/12/2018

Dự án Luật thuế tài sản: Thuế đất tăng gấp 10-13 lần

20/05/2018
“Mọi người cứ cãi nhau cái nhà 700 triệu đồng với 1 tỷ đồng, nhưng không ai để ý là thuế đất mới là kinh khủng. Từ 0,03% lên 0,3 đến 0,4%, tức là tăng đến 10-13 lần. Đây mới là vấn đề nhưng không ai bàn luận cả”.
Thong ke